Bilelektras personal

Om företaget Ab Bilelektra Oy

Bilelektra grundades i Kållby i början av 70-talet av Nils Sundqvist. Till en början rymdes verksamheten i Nils garage hemma i Kållby, men då verksamheten växte blev det aktuellt att bygga en ny verkstadshall. 1977 stod den nya och ändamålsenliga verkstaden färdig på Spituholmen nära Jakobstad, Finland.

I mitten på 90-talet anställdes Nils äldsta son, Jonas, som fordonselektriker. Under de följande åren kom också de övriga sönerna Tobias, Pontus och Lukas med i verksamheten, till en början som anställda. I och med generationsskiftet 2001-2002 ombildades bolaget till ett aktiebolag och fick sitt nuvarande namn Ab Bilelektra Oy. Idag ägs bolaget gemensamt av de fyra bröderna.

Bilelektra har specialiserat sig på fordonselektronik, värmare och batterier och har idag ett brett kunnande inom branschen. Verkstadens ypperliga läge på Spituholmen invid den hårt trafikerade Kållbyvägen, bäddar för att snabbt och effektivt kunna betjäna kunder från ett stort område.

I framtidsplanerna ingår bl.a. att bygga en ny verkstadshall som lämpar sig speciellt för tunga maskiner, lastbilar och arbetsfordon. Arbetet med grunden för den nya hallen har redan påbörjats.

Ab Bilelektras Oy:s grundvärderingar bygger på ärlighet och att kunden alltid är i fokus. En strävan efter att alltid hitta den bästa och förmånligaste lösningen för kunden, präglar arbetet. Målet är att vara en verkstad som har spetskunskap inom fordonselektronik, värmare och batterier.

"Ärlighet och att kunden är i fokus..."